• Teşkilat Şeması

  • Fakültemizin temel misyonu; mimarlık ve şehircilik alanlarında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, kuramsal bilginin hâlihazır ve yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, mimari, çevresel ve teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, toplum için etik ve estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı ve yetkin bireyler yetiştirmektir.

    Şehirle bütünleşen bir anlayış içerisinde kentsel ve mimari ölçekteki problemler konusunda çözümleyici düşünce yapısında sorumluluk alarak, , bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan ve alanda tanınan fakülte olmaktır.

     

    İç Kontrol İş Akış Şemaları