Misyon - Vizyon
 
Misyonumuz

"Cumhuriyet Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTESİ", lisans ve lisansüstü düzeyde, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerine yönelik gereksinimleri sağlayarak, yaratıcı, estetik, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır."

Vizyonumuz

 "Cumhuriyet Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTESİ", bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında, disiplinler arası sinerjiyi yaratabilen, ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanları ile topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde onur duyulan ve tercih edilen lider bir kurum olmayı amaçlamıştır.

Değerlerimiz

 Fakülte faaliyetlerimiz; şeffaflık ilkesi ile tüm paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir ve her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğümüz vardır.

Fakültemiz; ayrım yapmaksızın liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir, iş birliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.

Cumhuriyet Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTESİ; yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.

Fakültemiz faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.

"Cumhuriyet Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTESİ"; çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir, geleceğe ümitle bakar ve faaliyetlerinde toplum yararını gözetir.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Mimarlık Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 15 60
Belgegeçer: 0 346 219 1310