Okuyan Öğrenci Dağılımı
Fakulte Öğrenci Sayıları
Bölümü Örgün Öğretim
Öğrenci Sayısı
İkinci Öğretim
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Mimarlık Bölümü 160 - 160
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 104 - 104
Toplam Öğrenci Sayısı 264 0 264
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Mimarlık Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 15 60
Belgegeçer: 0 346 219 1310