Fakültemiz; Bakanlar Kurulu'nun 16/12/2011 tarihinde "Cumhuriyet Üniversitesi - MİMARLIK FAKÜLTESİ" nin kurulmasına ilişkin kararının (Karar Sayısı : 2011/2605)10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanması ile kurulmuştur. Misyonumuz; lisans ve lisansüstü düzeyde, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerine yönelik gereksinimleri sağlayarak, yaratıcı, estetik, çözüm üretebilen ve evrensel bilme katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir. Bu misyon doğrultusunda, bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında, disiplinler arası sinerjiyi yaratabilen, ileri düzeyde eğitim ve araştırma olanakları ile topluma liderlik yapabilen bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde onur duyulan ve tercih edilen lider bir kurum olma amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 
Fakülte faaliyetlerimizin şeffaflık ilkesi ile tüm paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği ve her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğümüz olduğu bilinci ile ayrım yapmaksızın liyakate önem vererek ve emeğe saygı göstererek, iş birliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde çalışmanın gerekliliğine inancımız sonsuzdur. Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getiren, risk alan, fakültemiz faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eden, çevreye duyarlı, doğal yaşamı koruyan ve geliştiren, geleceğe ümitle bakan ve faaliyetlerinde toplum yararını gözeten bir yönetim anlayışı ile "Cumhuriyet Üniversitesi - MİMARLIK FAKÜLTESİ" nin gelecekte köklü ve saygın diğer fakülteler arasında yerini alacağı konusunda hiç kuşkumuz yoktur.
 
Yaklaşık 5 yıl önce 1 Fakülte Sekreteri ve 3 memur ile başladığımız fakülte kuruluşu faaliyetlerinde şu an1 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 3'ü ÖYP kadrosunda  6  Araştırma Görevlisi olmak üzere  toplam 12 akademik personel ile 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef , 3 Memur ve 2 hizmetli olmak üzere 7 kişilik idari personel sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Fakültemiz 2013-2014 eğitim - öğretim yılında Mimarlık Bölümüne 31, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 41 olmak üzere Ek Kontenjan' dan 72 öğrenci alarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.